Найбільш вагомим результатом такої політики стало значне зростання операційної ефективності КРЕДОБАНКу - операційний прибуток (до формування резервів) зріс у порівнянні з 2008 роком на 262% і склав понад 146 млн.гривень. Таке зростання прибутковості було забезпечено як за рахунок підвищення операційних доходів банку на 26%, так і за рахунок вжитих заходів щодо обмеження адміністративно-управлінських витрат, які за підсумками 2009 року були нижчими за витрати попереднього року.
За рахунок планового погашення клієнтами раніше виданих кредитів заборгованість фізичних осіб перед КРЕДОБАНКом скоротилась за підсумками року на 17% до 1 378 млн.гривень, заборгованість юридичних осіб - на 9% до 3 184 млн.гривень. З огляду на зниження величини кредитного портфелю у 2009 році чисті активи банку в цілому теж скоротилися на 8,2% і становлять 5 475 млн.гривень.
Дотримуючись консервативної та обережної політики при оцінці кредитних ризиків, КРЕДОБАНК у 2009 році продовжував здійснювати доформування резервів під активні операції. Всього у 2009 році банк сформував додаткові резерви в сумі 674 млн.гривень, довівши співвідношення сформованих резервів під кредити до 27% загального обсягу кредитного портфелю. Формування зазначених резервів мало на меті адекватно відобразити зниження кредитоспроможності та платіжної дисципліни українських позичальників під випливом кризових явищ в економіці та девальвації національної валюти.
Проведене КРЕДОБАНКом доформування резервів під активні операції зумовило негативний фінансовий результат банку за підсумками 2009 року, який склав -528 млн.гривень. При цьому КРЕДОБАНК розглядає сформовані резерви як важливе внутрішнє джерело зростання прибутковості у майбутніх роках за рахунок активної роботи з позичальниками банку по напрямку реструктуризації та стягнення кредитної заборгованості.
Фундаментом стійкості КРЕДОБАНКу в умовах несприятливого зовнішнього середовища залишалась належність до групи капіталу найбільшого польського банку PKO Bank Polski SA. Протягом 2009 року стратегічний акціонер збільшив статутний капітал КРЕДОБАНКу в 2,9 рази на 1 мільярд 24 мільйона гривень. Наприкінці року банк додатково залучив від польського акціонера кошти на умовах субординованого боргу в сумі 20 млн.доларів США. Внаслідок реалізації цієї програми капіталізації значення нормативу адекватності регулятивного капіталу КРЕДОБАНКу зросло з 11,4% на початок до 17,0% на кінець 2009 року, що суттєво перевищує встановлене Національним банком мінімальне значення.
Всебічна підтримка з боку стратегічного інвестора сприяла безумовному виконанню КРЕДОБАНКом свої зобов'язань перед клієнтами та вкладниками. Навіть у періоди найбільш складної ситуації на фінансовому ринку у 1-му кварталі 2009 року КРЕДОБАНК забезпечував негайне повернення депозитів та проведення платежів клієнтів у режимі «день у день», що було належним чином оцінено клієнтами. За 2009 рік обсяг коштів населення в КРЕДОБАНКу зріс на 196 млн.гривень і склав 2 566 млрд.грн. Таким чином, при скороченні обсягу депозитів фізичних осіб у банківській системі на -1,9% за 2009 рік, їх обсяг у КРЕДОБАНКу зріс на 8,3%. Як наслідок, частка КРЕДОБАНКу за коштами фізичних осіб за підсумками 4-го кварталу 2009 року досягла значення у 1,21%, що є максимальним значенням за останніх 8 кварталів.
Зменшення обсягу коштів юридичних осіб у 2009 році було відображенням складної фінансової ситуації більшості українських підприємств, що спонукало їх до використання в поточній господарській діяльності коштів, які раніше розміщувались на банківських рахунках. При цьому, зниження обсягу коштів юридичних осіб в КРЕДОБАНКу на -8,9% було майже вдвічі нижчим за відтік коштів суб'єктів господарювання із банківської системи в цілому (-18,0% за оперативним даними НБУ). В загальній сумі кошти клієнтів в КРЕДОБАНКу за підсумками 2009 року зросли на 2,9% і склали 3 548 млн.гривень.
За підсумками 2009 року клієнтами КРЕДОБАНКу є 31,2 тисяч юридичних осіб та підприємців та понад 314 тисяч фізичних осіб. Банк обслуговує близько 60 тисяч рахунків суб'єктів господарювання та понад 500 тисяч рахунків приватних клієнтів.
Обрана банком політика щодо проведення платежів клієнтів без затримок навіть у періоди гострого дефіциту ліквідності на ринку, одним із своїх результатів мала збільшення кількості зарплатних проектів та емітованих банком платіжних карток. Хоча в цілому по банківській системі за даними НБУ кількість активних карток скоротилася відразу на 24,6%, у КРЕДОБАНКу кількість активних карток навпаки зросла на 2,3% і досягла 233 тисяч карток. Завдяки цьому банк піднявся на 15-те місце серед всіх українських банків за кількістю активних платіжних карток. Паралельно КРЕДОБАНК продовжував розвиток інфраструктури карткового бізнесу - у 2009 році було запущено у експлуатацію власний процесінговий центр банку, який став першим на Західній Україні, та розширено на 7% мережу банкоматів, кількість яких досягла 376 одиниць.
В рамках комплексної програми підвищення ефективності банку у 2009 році було реалізовано заходи по оптимізації регіональної мережі КРЕДОБАНКу та покращенню якості обслуговування клієнтів. Зокрема, 6 філій банку було реорганізовано у відділення, а робота 14 найменш ефективних відділень була припинена. Таким чином, регіональна мережа КРЕДОБАНКу на початок 2010 року включає 20 філій та 142 відділення у 22 областях України та Автономній республіці Крим. Внаслідок оптимізації регіональної мережі та організаційної структури чисельність працівників КРЕДОБАНКу за 2009 рік також скоротилась на 7%.
Соціальну відповідальність будь-якого бізнесу, у тому числі і банківського, найкраще ілюструє обсяг податків, сплачених до державних та місцевих бюджетів. КРЕДОБАНКом за 2009 рік до бюджетів та позабюджетних фондів різних рівнів сплачено податків та зборів на загальну суму 57,5 мільйонів гривень.