Портал m.dorofeyev@informburo.kz
тел. +7 717 295 23 10 (11), +7 727 377 58 36