Президенту України

Ющенко В. А.

 

Прем'єр-міністру України

Тимошенко Ю.В.

 

Голові

комітету з питань промисловості

та підприємництва

Королівській Н.Ю.

(Лист від 10.11.2008 р. №144/1)

 

Одеська міська організація роботодавців стривожена тенденціями, які виникли у господарюючих суб'єктів у зв'язку з системною світовою фінансовою кризою, що негативно вплинула на функціонування вітчизняної фінансової системи та на господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, які вимушено не з власної вини опинилися у стані, коли необхідно вирішувати питання збереження бізнесу, мінімізації втрат шляхом зупинки виробництва, або його скорочення, що тісно пов'язано зі скороченням, вивільненням працюючих на виробництвах.

 

Світова фінансова криза, викрила цілий ряд проблем, вирішення яких буде сприяти скорішому подоланню її наслідків.

 

По-перше, у випадку світової фінансової кризи - держава повинна виступити, так би мовити, відповідальним кризис-менеджером, а саме, прийняти на себе тягар непопулярних заходів направлених на подолання кризи.

 

Це не тільки повинні бути заходи націлені на оздоровлення або підтримку фінансового сектору, банківської системи країни, це також повинні бути заходи, націлені на підтримку в умовах світової кризи вітчизняного виробника.

 

Світова фінансова криза вже вдарила по вітчизняному виробництву, представниками якого є як роботодавці, так і робітники. В цих умовах нагальне необхідним є прийняття законодавчих актів, направлених на захист вітчизняного виробника.

 

1. Потрібно прийняти зміни та доповнення до трудового законодавства, які б регулювали відносини між роботодавцем та працівниками на випадок, коли з незалежних від них причин, зокрема, у випадку світової фінансової кризи, виробництво вимушено припинятися або скорочуватися.

 

Нині діючі норми трудового законодавства не надають можливості роботодавцю оперативно, у можливо короткий термін, під час кризових явищ вжити заходів по захисту виробництва, бізнесу від втрат, пов'язаних з його вимушеним скороченням або припиненням.

 

Актуальним є введення законодавчої норми, яка б у виняткових, форс-мажорних випадках, якою є. зокрема, світова фінансова криза, надавала роботодавцю право шляхом попереднього повідомлення трудового колективу, наприклад, за 3 дні, вводити на час дії форс-мажорних, кризових явищ, скорочений робочий час на виробництві без попереднього погодження з профспілками.

 

Крім того, нагальним є потреба ввести в дію норму, коли на період кризових явищ роботодавець мав би право залучати працівника без його згоди до роботи, яка не обумовлена трудовим договором.

 

Як виняток, коли вжиті роботодавцем заходи щодо забезпечення роботою працівників за скороченим робочим часом, та шляхом залучення до робіт, які не обумовлені договором, не призвели до подолання негативних наслідків кризи на підприємстві, надати право роботодавцю відправляти працівників у вимушені безоплатні відпустки терміном до 3-х місяців, при цьому держава повинна гарантувати включення строку перебування у такій відпустці до трудового стажу працівника, який в ній знаходився.

 

2.  Нагальною є проблема забезпечення державою у період   світової кризи збуту вітчизняними виробниками виготовленої ними продукції за цінами, які склалися на ринку на час виникнення кризи. Вирішення цієї проблеми можна було б здійснити шляхом запровадження   системи   цільових      державних   закупівель   з   відтворенням   системи державного     матеріально-технічного забезпечення, яка б була дієвим інструментом держави   для   забезпечення   стабільних   ринкових   умов   з   ціноутворення   шляхом корегування попиту та пропозиції під час виходу з кризи.

 

3.  Під час кризи, у зв'язку з вимушеним зупиненням виробництва, у роботодавців заявляється можливість щодо удосконалення технологічних процесів, запровадження нових технологій, але без грошей,  без кредитних ресурсів, оновлення виробництва неможливе.

 

За таких обставин держава повинна для оновлення виробництва, започаткування підприємницької діяльності відкрити підприємцям та роботодавцям наявні державні фінансові ресурси, що зберігаються в численних Фондах, під незначні відсоткові, або безвідсоткові ставки.

 

Разом з тим, актуальною, як ніколи, під час кризи є беззастережне виконання державою своїх зобов'язань перед підприємствами щодо повернення коштів з податку на додану вартість. За рахунок цих коштів підприємства експортно-орієнтованих галузей мали б змогу провадити структурну перебудову та вдосконалювати технологію виробництва.

 

4.  Об'єктивною умовою для подолання фінансово-економічної кризи є зменшення податкового тиску на виробника. Необхідно запровадити мораторій на будь які зміни в оподаткування, націлені на збільшення податкового навантаження на виробника.

 

Таким чином, підтримка державою вітчизняного виробника під час кризи, надасть можливість пом'якшити її наслідки, збереже виробництво та прискорить вихід з кризового стану.

 

Просимо розглянути викладені у цьому листі пропозиції під час розробки відповідних програм щодо подолання кризи.

 

 

Голова

Одеської міської                                

організації роботодавців                                                    Ю.Ю. Шендеровський

 

 

 

Автор: Одесская городская организация работодателей 

 

Ответ на данное письмо читайте на сайте

Компании «Бизнес Гарант» Одесса: http://www.law-ua.com/