Міністру промислової
політики України
Новицькому B.C.

Лист від 25.12.2008 р. №18/01

 

Шановний Володимире Станіславовичу!

 

Правлінням Одеської міської організації роботодавців (ОМОР) 5 грудня 2008 року розглянуто питання «Про роботу, що проводиться, на підприємствах м. Одеси по впровадженню сучасних систем менеджменту якості та «Особливості просування продукції підприємств машинобудування на ринки ЄС» (Доповідь Ситніченко Віктора Михайловича - кандидата технічних наук, директора Науково-технічного центру «Станкосерт» та рішення правління ОМОР додаються).

 

Правління ОМОР відмітило, що на підприємствах і в організаціях міста проводиться певна робота по розробці і впровадженню систем менеджменту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів серії 9000. У числі тих, що запровадили системи якості та успішно працюють: СП «Панком-Юн», холдингова компанія «Мікрон», ТОВ «Айсберг», ТОВ «Арсенал», ТОВ «Телекарт-прилад», ВАТ «Олімп-Круг», ДП Одеський морський торговельний порт, ВАТ «Одеський коровай», ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», ТОВ «Південна електротехнічна компанія», концерн «Ксимекс» та інші.

 

Разом з тим, як показує аналіз мають місце невідповідності законодавства і технічного нормування в Україні законодавству і технічному нормуванню в країнах ЄС і вимогам ВТО.

 

Кабінетом Міністрів України розпорядженням від ЗО жовтня 2008 року № 1381-р затверджений план заходів щодо розробки, прийняття та введення в дію Технічних регламентів з безпеки промислової продукції, розроблених на підставі європейських директив нового підходу, з впровадження яких в Україні замість обов'язкової сертифікації вводиться оцінка відповідності.

 

Крім того, план заходів передбачає широке впровадження систем управління якістю і навколишнім природним середовищем за міжнародними стандартами ISO-9000 і ISO-14000.

 

Реалізація відмічених заходів направлена на підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування і спрощення її доступу на міжнародні ринки.

Значну робота по розробці та впровадженню в Україні Технічного регламенту «Безпека машин» і міжнародних стандартів по безпеці машин проводить Науково-технічний центр «Станкосерт» (м. Одеса).

 

Одночасно з поетапним введенням Технічних регламентів буде поетапно відмінюватися обов'язкова сертифікація в рамках УКРСЕПРО в частині продукції, на яку розповсюдять свою дію Технічні регламенти.

 

Проте, підприємства і організації недостатньо готові до введення Технічного регламенту з безпеки машин. Більшість підприємств і організацій не проінформовані про проведення в Україні реформування системи технічного регулювання: на підприємствах ліквідовані служби стандартизації, недостатня кількість конструкторів.

 

Як показало анкетування машинобудівних підприємств системи менеджменту якості за стандартами ISO-9001 запроваджено на 10% підприємств, а розробка і впровадження систем менеджменту екології, охорони праці, соціальної відповідальності за відповідними міжнародними стандартами практично ніхто не планує. Така ситуація не сприяє конкурентоспроможності і підвищенню іміджу українських виробників.

 

Просимо Вас, шановний Володимире Станіславовичу, розглянути та внести пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо виконання наступних заходів:

а)  впровадити в Україні у 2009р. нову версію Технічного регламенту про безпеку машин;

б)   прискорити   розробку   та   впровадження   національних   стандартів, гармонізованих з Європейськими, зокрема за рахунок скорочення термінів експертування, редагування та публікації стандартів;

в)   стимулювати  вітчизняні   підприємства  до  застосування  Технічного регламенту про безпеку машин, наприклад, шляхом податкових пільг;

г)  провести акредитацію та нотифікацію органу з оцінки відповідності машин з метою визначення результатів його робіт в ЄС;

д)   стимулювати   вітчизняні   підприємства   до   впровадження   сучасних систем    менеджменту    якості,    охорони    праці,    екології,    соціальної відповідальності.

 

 

З повагою,

Голова Одеської міської

Організації роботодавців                                                        Ю.Ю.Шендеровський

 

 

Автор: Одесская городская организация работодателей 

 

Ответ на данное письмо читайте на сайте

Компании «Бизнес Гарант» Одесса: http://www.law-ua.com/