Президенту України

Ющенко В.А.

 

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу !

 

У вересні 2007 року за Вашою ініціативою проводився форум "Влада і бізнес - партнери", на якому було багато сказано щодо негативних явищ, які охопили сферу підприємництва.

Зокрема, говорилося у порівнянні з європейською практикою про надмірне втручання державних органів у господарську діяльність суб'єктів підприємництва, до 95% робочого часу яких витрачається на перевірки, складання різноманітних звітів до держаних органів різного спрямування.

 

За підсумками обговорення проблемних питань у сфері підприємництва було зроблено висновок про необхідність значного скорочення звітності.

Разом з тим, наявна ситуація свідчить про те, що висновки Форуму залишаються поза увагою виконавчої та законодавчої гілок влади.

 

Зокрема,

1. ДКЦПФР рішенням від 19 грудня 2006 року з наступними змінами затвердила на 44 сторінках Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, де наведені нові правила щодо подання інформації про діяльність підприємств-емітентів цінних паперів. За цим Положенням передбачається надання інформації емітентами цінних паперів починаючи з 2007 року, яке фактично вимагає від емітентів цінних паперів розкриття не тільки фінансового стану цих підприємств, але й повного розкриття ведення бізнесу, що фактично нівелює таке поняття як комерційна таємниця, а також вимагає надання особистої інформації щодо посадових осіб, яка не стосується фінансово-господарської діяльності підприємств-емітентів, й отримання якої залежить від особистого бажання цих посадових осіб.

 

2. Державна податкова адміністрація України наказом від 17 березня 2008 року за №. 159 "Про внесення змін в податкову звітність по податку на додану вартість", який набрав законної сили з 1 квітня 2008 року, зобов'язує:

- експортерів, незалежно від того чи будуть вони вимагати бюджетне відшкодування, надавати разом з декларацією оригінали вантажних митних декларацій в державні податкові інспекції;
- суб'єктів господарювання   надавати щомісячно інформацію у вигляді додатку до декларації "Розшифровка податкових зобов'язань і податкового кредиту у розрізі контрагентів".

 

Яким чином подання вказаної вище інформації спростить процедуру адміністрування податку на додану вартість та чи буде це сприяти своєчасному отриманню бюджетного відшкодування не відомо, але достеменно відомо, що підприємства будуть змушені виконувати значний обсяг роботи щодо накопичення, обробки та надання такої інформації податковим органам у вигляді додатків до декларацій.

 

Разом з тим залишається відкритим питання щодо забезпечення державними установами конфіденційності отриманої від підприємств інформації, яка використовується конкурентами, слугує рейдерам щодо визначення об'єктів підприємництва для їх подальшого захоплення.

 

Враховуючи викладене, просимо Вас, виступити організатором проведення круглого столу за участю підприємців, представників виконавчої та законодавчої гілок влади щодо визначення оптимального складу інформації про господарську та фінансову діяльність підприємств, яка б з одного боку, була достатньою для держави, інвесторів, і з іншого боку не призводила до порушень в отриманні конфіденційної інформації, зловживань щодо такої інформації в супереч інтересам підприємства, стосовно якого така інформація надається.

 

Голова правління

Одеської міської

Організації роботодавців                                            Ю.Ю. Шендеровський

 

 

Автор: Одесская городская организация работодателей 

 

Ответ на данное письмо читайте на сайте

Компании «Бизнес Гарант» Одесса: http://www.law-ua.com/