Міністру юстиції України

Оніщуку М.В.

01025, м. Київ, Пров. Рильського, 10

 

Шановний Микола Васильовичу!

 

Одеська міська організація роботодавців змушена звернутися до Вашого міністерства з метою відповідного державного реагування на позицію Державною податкової адміністрації України, викладеної у листі 9071/6/16-1116 від 22 вересня 2008 року щодо визначення господарських договорів, зокрема, договорів поставки товарів як таких, що є нікчемними.

 

Така позиція Державної податкової адміністрації України суперечить логіці здійснення господарських операцій між господарюючими суб'єктами, законодавчо визначеному формулюванню договору поставки, закріпленому у ст. 712 Цивільного кодексу України, та нормі, закріпленій у ст. 207 Господарського кодексу України, яка передбачає лише судовий порядок визначення недійсності господарського зобов'язання, у тому числі, вчиненого з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства.

 

Тобто, Закон не передбачає можливості визнання таких угод нікчемними, а саме, без звернення з відповідною позовною заявою до суду.

 

Позиція державної податкової служби свідчить про певний правовий нігілізм, який формує серед співробітників цієї служби неправильне розуміння необхідності проведення судової процедури щодо визнання господарських угод недійсними, та ускладнює взаємовідносини між господарюючими суб'єктами з податковими службами під час проведення останніми перевірок.

 

Просимо, в межах наданих Вам повноважень, надати відповідні вказівки, рекомендації та застереження Державній податковій адміністрації України щодо необхідності дотримання норм Цивільного та Господарського кодексів України під час надання відповідних роз'яснень та листів.

 

Голова

Одеської міської                                                 

організації роботодавців                                          Шендеровський Ю.Ю.

 

 

Автор: Одесская городская организация работодателей 

 

Ответ на данное письмо читайте на сайте

Компании «Бизнес Гарант» Одесса: http://www.law-ua.com/