Кабінет Міністрів України

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2

 

Державна податкова

Адміністрація України

04655, МСП, м. Київ-53, Львівська площа, 8

(Лист від 06.08.2008 р. №87/1)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2008 року № 262-р "Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість" Державна податкова адміністрація України наказом від 18 квітня 2008 року за № 266 затвердила Примірний порядок взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредит на додану вартість у розрізі контрагентів.

 

Цей Порядок, як зазначено в п. 1.1. Порядку, запроваджується в органах державної податкової служби, зокрема, з метою удосконалення адміністрування податку на додану вартість, руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань, ліквідації віртуального податкового кредиту з податку на додану вартість, повноти декларування податкових зобов'язань та інше.

 

При цьому, застосування Порядку не повинно суперечити законодавчим актам України.

Разом з цим. Порядок містить у собі норми, які суперечать діючому законодавству України, зокрема, нормам Цивільного та Господарського кодексів України, які регулюють відносини визнання правочинів недійсними,


Порядком визначено, що договір, який суперечить інтересам держави та суспільства - є нікчемним, таке твердження суперечить ч. 1 ст. 207 Господарського кодексу України, якою передбачено:

«Господарське зобов'язання, що не відповідає вимогам закону або вчинено з метою, яка завідомо суперечить інтересам держави і суспільства, або укладено учасниками господарських відносин з порушенням хоча б одним з них господарської компетенції (спеціальної правосуб'єктності), може бути на вимогу однієї із сторін, або відповідного органу державної влади ви шано судом недійсним повністю або в частині».


Відповідно до ч. 2 ст. 215 Цивільного кодексу України нікчемним визнається правочин, «якщо його недійсність встановлена законом. У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається» .


Таким чином, Законодавство України передбачає лише один шлях визнання недійсності правочину. що суперечить інтересам держави та суспільства, це через прийняття судового рішення.


Тільки наявність судового рішення про недійсність правочину з мотивів його суперечності інтересам держави та суспільства, яке набрало законної сили, може слугувати підставою для виконання посадовими особами державної податкової служби дій, передбачених Порядком, зокрема, п. 5.5., 5.8, 5.9.


За відсутності судового рішення щодо визнання недійсним договору з мотивів його суперечності інтересам держави та суспільства, дії посадових осіб податкової служби з адміністрування податку на додану вартість за наведеним вище Порядком будуть незаконними.

 

З метою впорядкування діяльності податкової служби з адміністрування податку на додану вартість за наведеним вище Порядком з врахуванням норм Господарського та Цивільного кодексів України щодо визнання недійсними правочинів, пропонуємо внести відповідні зміни до Порядку, де передбачити у якості підстави для відповідних дій податківців наявність судового рішення з визнання недійсним правочину (договору).


З повагою,
Голова Одеської міської
організації роботодавців                         Шендеровський Ю.Ю.

 

Автор: Одесская городская организация работодателей 

 

Ответ на данное письмо читайте на сайте

Компании «Бизнес Гарант» Одесса: http://www.law-ua.com/